Feltételek és feltételek

az Ezshop s.r.o. kereskedelmi vállalat.

székhelye: 1518/2 náměstí Přátelství tér, Hostivař, 102 00 Prága, 1518/2 náměstí Přátelství tér, 102 00 Prága

azonosítószám: 09518061

ügyszám: C 337502/MSPH Prágai Városi Bíróság

a www.ezshop.hu internetes címen található online áruházon keresztül történő értékesítésre.


1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1.1 Az Ezshop s.r.o. társaság (székhelye: 1518/2 náměstí Přátelství, Hostivař, 102 00 Prága, azonosító száma: 09518061, iktatószáma: C 337502/MSPH Prágai Városi Bíróság (a továbbiakban: "Eladó") jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "Általános Szerződési Feltételek") a 89/2012 sz. törvény 1751. § (1) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban szabályozza a 89/2012 sz. törvénycikk (a továbbiakban: "Eladó"), Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Polgári Törvénykönyv) módosított változata szerint az Eladó és egy másik természetes személy (a továbbiakban: Vevő) között az Eladó webáruházán keresztül megkötött adásvételi szerződés (a továbbiakban: Adásvételi Szerződés) kapcsán vagy annak alapján keletkező kölcsönös jogok és kötelezettségek. Az online áruházat az Eladó a www.ezshop.hu internetes címen található weboldalon, a weboldal felületén (a továbbiakban: "webáruház felület") keresztül üzemelteti.)

1.2 Az Általános Szerződési Feltételek nem alkalmazandók, ha az Eladótól árut vásárolni szándékozó személy jogi személy, vagy olyan személy, aki az áru megrendelésekor üzleti vagy szakmai tevékenysége során jár el.

1.3 Az adásvételi szerződésben az általános szerződési feltételektől eltérő rendelkezésekről lehet megállapodni. Az adásvételi szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek az általános szerződési feltételek rendelkezéseivel szemben.

1.4 A feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és az általános szerződési feltételek cseh nyelven készülnek. Az adásvételi megállapodás cseh nyelven is megköthető.

1.5 Az Eladó megváltoztathatja vagy kiegészítheti az Általános Szerződési Feltételek szövegét. Ez a rendelkezés nem érinti az Általános Szerződési Feltételek előző változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

2. FELHASZNÁLÓI FELSZÁLLÁS
2.1 A Vevő a Weboldalon elvégzett regisztrációja alapján hozzáférhet a felhasználói felületéhez. A Vevő a saját felhasználói felületéről (a továbbiakban: "felhasználói fiók") rendelhet árut. Amennyiben a Webáruház webes felülete lehetővé teszi, a Vevő regisztráció nélkül is rendelhet árut közvetlenül a Webáruház webes felületéről.

2.2 A Vevő a weboldalon történő regisztráció és az árubeszerzés során köteles minden adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. A Vevő köteles a felhasználói fiókban megadott adatokat frissíteni, ha azok megváltoznak. A Vevő által a felhasználói fiókban és az áruk megrendelésekor megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti.

2.3 A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A Vevő köteles megőrizni a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információk titkosságát.

2.4 A Vevő nem jogosult arra, hogy harmadik személyeknek engedélyezze a felhasználói fiók használatát.

2.5 Az Eladó törölheti a felhasználói fiókot, különösen, ha a Vevő több mint 5 éve nem használja a felhasználói fiókját, vagy ha a Vevő megszegi az adásvételi szerződésből (beleértve az Általános Szerződési Feltételeket) eredő kötelezettségeit.

2.6 A Vevő tudomásul veszi, hogy a Felhasználói fiók nem feltétlenül áll folyamatosan rendelkezésre, különösen az Eladó hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása vagy harmadik fél hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása miatt.

3. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE
3.1 Az áruház webes felületén elhelyezett áruk bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles az árukra vonatkozó adásvételi szerződést kötni. A Polgári Törvénykönyv 1732. szakasza (2) bekezdésének rendelkezései nem alkalmazandók.

3.2 Az üzlet webes felülete tartalmazza az árucikkekre vonatkozó információkat, beleértve az egyes árucikkek árát és az áruk visszaküldésének költségeit, ha az árucikkek jellegüknél fogva nem küldhetők vissza szokásos postai úton. Az áruk árai tartalmazzák a hozzáadottérték-adót és az összes kapcsolódó díjat. Az áruk árai mindaddig érvényesek maradnak, amíg azok az üzlet webes felületén megjelennek. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy egyedileg megállapított feltételek mellett adásvételi szerződést kössön.

3.3 Az áruház webes felülete az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekről is tartalmaz információkat. Az áruház webes felületén az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk csak abban az esetben érvényesek, ha az árukat a Cseh Köztársaság területén belül szállítják ki.

3.4 Az áruk megrendeléséhez a Vevőnek ki kell töltenie a Webáruház webes felületén található megrendelőlapot. A megrendelőlap különösen a következőkre vonatkozó információkat tartalmazza:

3.4.1. a megrendelt árukat (a megrendelt árukat a vevő "helyezi be" az üzlet webes felületének elektronikus kosarába),

3.4.2. az áru vételárának fizetési módja, a megrendelt áru szállításának kívánt módjára vonatkozó részletek és

3.4.3. az áruk szállításával kapcsolatos költségekről szóló információk (a továbbiakban együttesen "Megrendelés").

3.5 Mielőtt a Megrendelést elküldi az Eladónak, a Vevőnek lehetővé kell tenni, hogy ellenőrizze és módosítsa a Vevő által a Megrendelésben megadott adatokat, beleértve a Vevő azon képességét is, hogy a Megrendelésbe történő adatbevitel során elkövetett hibákat felismerje és kijavítsa. A Vevő a "Megrendelés" gombra kattintva küldi el a megrendelést az Eladónak. A megrendelésben megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti. Az Eladó a megrendelés kézhezvételét a Vevőnek a kézhezvételt követően haladéktalanul visszaigazolja a Vevő felhasználói fiókjában vagy a megrendelésben megadott e-mail címére (a továbbiakban: "Vevő e-mail címe") küldött e-mailben.

3.6 A megrendelés jellegétől függően (az áru mennyisége, a vételár összege, a becsült szállítási költségek) az Eladó mindig jogosult a Vevőtől a megrendelés további megerősítését kérni (pl. írásban vagy telefonon).

3.7 Az Eladó és a Vevő közötti szerződéses kapcsolat a megrendelés elfogadásának (elfogadás) kézbesítésével jön létre, amelyet az Eladó elektronikus levélben küld a Vevőnek a Vevő elektronikus levelezési címére.

3.8 A Vevő beleegyezik abba, hogy az adásvételi szerződés megkötése során távkommunikációs eszközöket használjon. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a Vevőnél a távoli kommunikációs eszközök használatával kapcsolatban felmerülő költségeket (internetkapcsolat költségei, telefonhívások költségei) a Vevő maga viseli, és azok nem térhetnek el az alapdíjtól.

4. AZ ÁRUK ÁRA ÉS A FIZETÉSI FELTÉTELEK
4.1 A Vevő az Áruk árát és az Áruknak az adásvételi szerződés szerinti szállításával kapcsolatos költségeket az alábbi módokon fizetheti meg az Eladónak:

utánvétellel a Vevő által a megrendelésben megadott helyen;
átutalással az Eladó FIO Banknál vezetett 2301868806/2010 számú számlájára (a továbbiakban: "Eladó számlája");
készpénzben a Comgate fizetési rendszeren keresztül
készpénzmentes fizetési kártyával;


4.2 A Vevő a vételárral együtt köteles megfizetni az Eladónak az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket a megállapodás szerinti összegben. Hacsak kifejezetten másképp nem rendelkezik, a vételár tartalmazza az áruk szállításával kapcsolatos költségeket is.

4.3 Az Eladó nem kér a Vevőtől előleget vagy más hasonló fizetséget. Ez nem érinti az Általános Szerződési Feltételek 4.6. cikkének az áruk vételárának előre történő megfizetésére vonatkozó rendelkezéseit.

4.4 Készpénzes fizetés vagy utánvétes fizetés esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő. Nem készpénzes fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 10 napon belül esedékes.

4.5 Nem készpénzes fizetés esetén a vevő köteles az áru vételárát a fizetés változó szimbólumával együtt megfizetni. Nem készpénzes fizetés esetén a Vevőnek a vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettsége akkor teljesül, amikor a vonatkozó összeget jóváírják az Eladó számláján.

4.6 Az Eladó jogosult - különösen abban az esetben, ha a Vevő nem erősíti meg a megrendelést (3.6. cikk) - a teljes vételár kifizetését követelni, mielőtt az árut a Vevőnek elküldenék. A Polgári Törvénykönyv 2119. szakaszának (1) bekezdése nem alkalmazandó.

4.7 Az Eladó által a Vevőnek az áruk árából nyújtott árengedmények nem vonhatók össze.

4.8 Ha az üzletmenetben szokásos, vagy ha azt általánosan kötelező jogszabály írja elő, az Eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített kifizetésekről adóigazolást - számlát - állít ki a Vevő részére. Az Eladó nem hozzáadottértékadó-fizető. Az Eladó az adóigazolást - számlát - az áru árának kiegyenlítését követően állítja ki a Vevő részére, és elektronikus formában küldi meg a Vevő elektronikus címére.

4.9 Az értékesítési nyilvántartásról szóló törvény szerint az Eladó köteles nyugtát kiállítani a Vevőnek. Ezzel egyidejűleg köteles a beérkezett értékesítést az adóhatóságnál online regisztrálni; technikai hiba esetén legkésőbb 48 órán belül.

5. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS
5.1. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. szakaszának rendelkezései szerint a Vevő nem állhat el többek között a Vevő kívánságai szerint vagy a Vevő személye számára módosított áruk szállítására vonatkozó adásvételi szerződéstől, a romlandó áruk szállítására vonatkozó adásvételi szerződéstől, valamint az áruktól, az olyan áru szállítására irányuló szerződésből, amely a szállítást követően visszafordíthatatlanul összekeveredett más áruval, olyan lezárt csomagolású áru szállítására irányuló szerződésből, amelyet a fogyasztó kivett a csomagolásból, és amelyet higiéniai okokból nem lehet visszaszolgáltatni, valamint olyan hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program szállítására irányuló szerződésből, amelynek eredeti csomagolása megsérült.

5.2. Az ÁSZF 5.1. cikkében említett esetet vagy bármely más olyan esetet kivéve, amikor az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni, a Vevőnek joga van az adásvételi szerződéstől az áru átvételétől számított tizennégy (14) napon belül elállni, a Polgári Törvénykönyv 1829. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, ha az adásvételi szerződés tárgya többféle áru vagy több rész szállítása, ez a határidő az utolsó áruszállítás átvételének időpontjától kezdődik. Az adásvételi szerződéstől való elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül kell elküldeni az Eladónak. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vevő használhatja az eladó által rendelkezésre bocsátott mintanyomtatványt, amely a szerződési feltételek mellékletét képezi. A Vevő az adásvételi szerződéstől való elállást többek között az Eladó üzleti címére vagy az Eladó info@ezshop.cz e-mail címére küldheti el.

5.3 Az Általános Szerződési Feltételek 5.2. cikke szerinti elállás esetén az adásvételi szerződés eleve érvényét veszti. A Vevőnek az árut az adásvételi szerződéstől való elállásnak az Eladó részére történő átadásától számított tizennégy (14) napon belül vissza kell küldenie az Eladónak. Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, a Vevő viseli az áruknak az Eladóhoz történő visszaküldésével kapcsolatos költségeket, még akkor is, ha az áruk jellegüknél fogva nem küldhetők vissza szokásos postai úton.

5.4 A Vásárlási Szerződéstől való elállás esetén az Általános Szerződési Feltételek 5.2. cikke alapján az Eladó a Vevő által a Vevőnek a Vásárlási Szerződéstől való elállását követő tizennégy (14) napon belül köteles a Vevőtől kapott pénzeszközöket ugyanolyan módon visszautalni, ahogyan az Eladó azokat a Vevőtől megkapta. Az Eladó jogosult arra is, hogy a Vevő által nyújtott teljesítést már az áru Vevő általi visszaküldésekor vagy más módon visszaadja, feltéve, hogy a Vevő beleegyezik, és a Vevőnek nem keletkeznek további költségei. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott pénzösszeget a vevőnek visszafizetni, amíg a vevő vissza nem küldi neki az árut, vagy nem bizonyítja, hogy az árut elküldte az eladónak.

5.5 Az Eladó jogosult az áruban bekövetkezett kár miatt fennálló fizetési igényt egyoldalúan beszámítani a Vevőnek a vételár visszatérítésére vonatkozó követelésébe.

5.6 Azokban az esetekben, amikor a Vevőnek a Polgári Törvénykönyv 1829. § (1) bekezdése értelmében joga van elállni az adásvételi szerződéstől, az Eladó is jogosult az adásvételi szerződéstől bármikor elállni, amíg a Vevő az árut át nem vette. Ebben az esetben az eladó köteles a vételárat a vevőnek indokolatlan késedelem nélkül, késedelem nélkül, készpénzben a vevő által megjelölt számlára visszatéríteni.

5.7 Ha a Vevőnek az áruval együtt ajándékot is adnak, az ajándékozási szerződés az Eladó és a Vevő között azzal a feltétellel jön létre, hogy ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az ajándékozási szerződés az ilyen ajándék tekintetében hatályát veszti, és a Vevő köteles az ajándékot az áruval együtt az Eladónak visszaszolgáltatni.

6. ÁRUSZÁLLÍTÁS ÉS -SZÁLLÍTÁS
6.1 Ha a szállítási módot a Vevő külön kérésére állapodtak meg, a Vevő viseli a kockázatot és az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos esetleges többletköltségeket.

6.2 Ha az Eladó az adásvételi szerződés alapján köteles az árut a Vevő által a megrendelésben megjelölt helyre szállítani, a Vevő köteles az árut a szállításkor átvenni.

6.3 Ha a Vevő oldalán felmerülő okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben meghatározottól eltérő módon kell szállítani, a Vevő köteles megfizetni az áru ismételt szállításával kapcsolatos költségeket vagy az eltérő szállítási móddal kapcsolatos költségeket.

6.4 Az áru fuvarozótól történő átvételekor a Vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén haladéktalanul értesíteni a fuvarozót. A csomagolás sérülése esetén, amely a szállítmányba való illetéktelen behatolásra utal, a Vevő nem veheti át a szállítmányt a fuvarozótól.

6.5 A felek egyéb jogait és kötelezettségeit az áruszállítással kapcsolatban az Eladó külön szállítási feltételei szabályozhatják, amennyiben azokat az Eladó kiadja.

7. A HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL EREDŐ JOGOK
7.1 A szerződő felek hibás teljesítéssel kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire a vonatkozó, általánosan kötelező erejű jogszabályok (különösen a Polgári Törvénykönyv 1914-1925., 2099-2117. és 2161-2174. szakaszainak, valamint a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. sz. törvénynek a rendelkezései) az irányadók.

7.2 Az Eladó felelős a Vevővel szemben azért, hogy az áru átvételkor hibátlan. Az Eladó különösen azért felel a Vevővel szemben, hogy a Vevő az áru átvételének időpontjában:

7.2.1. az áru rendelkezik a felek között megállapodott jellemzőkkel, megállapodás hiányában pedig az eladó vagy a gyártó által leírt vagy a vevő által az áru jellegére tekintettel és az általuk végzett reklám alapján elvárt jellemzőkkel,

7.2.2. az áru alkalmas arra a célra, amelyre az eladó szerint használni kell, vagy amelyre az ilyen jellegű árukat általában használják,

7.2.3. az áru minőségében vagy kivitelezésében megfelel a megállapodás szerinti mintának vagy mintadarabnak, ha a minőséget vagy kivitelezést a megállapodás szerinti minta vagy mintadarab alapján határozták meg,

7.2.4. az áruk a megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban vannak; és

7.2.5. az áruk megfelelnek a jogszabályi követelményeknek.

7.3 Az Általános Szerződési Feltételek 7.2. cikkében foglalt rendelkezések nem vonatkoznak az alacsonyabb áron értékesített árukra, ha az alacsonyabb árban megállapodott hiba, az áru szokásos használatából eredő elhasználódás, a használt áruknak a vevő általi átvételkor az áru használatának vagy elhasználódásának megfelelő mértékű elhasználódásának megfelelő hiba, vagy ha ez az áru jellegéből adódik.

7.4 Ha a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül jelentkezik, az árut úgy kell tekinteni, hogy az átvételkor hibás volt. A vevő jogosult a fogyasztási cikkekben előforduló hiba esetén az átvételtől számított huszonnégy hónapon belül reklamációs jogot érvényesíteni.

7.5 A Vevő a hibás teljesítésből eredő jogait az Eladó azon üzleti címén érvényesíti, ahol az eladott áruk köre tekintetében a követelés elfogadása lehetséges, vagy az Eladó székhelyén vagy telephelyén.

7.6 A felek egyéb, az Eladó hibákért való felelősségével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Eladó Reklamációs Szabályzata szabályozhatja.

8. A FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
8.1 A Vevő az Áruk tulajdonjogát az Áruk teljes vételárának kifizetésével szerzi meg.

8.2 Az Eladót a Vevővel szemben nem kötik a Polgári Törvénykönyv 1826. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti magatartási kódexek.

8.3 Az Eladó a fogyasztói panaszokat a info@ezshop.cz elektronikus címen keresztül kezeli Az Eladó a Vevő panaszának kezeléséről szóló tájékoztatást a Vevő elektronikus címére küldi.

8.4 Az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére a Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság illetékes, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, azonosítószám: 000 20 869, internetes cím: https://adr.coi.cz/cs. Az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére a Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság illetékes. Az eladó és a vevő közötti, az adásvételi szerződésből eredő viták rendezésére a http://ec.europa.eu/consumers/odr oldalon található online vitarendezési platform használható.

8.5 A Cseh Köztársaság Európai Fogyasztói Központja (székhely: Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, internetcím: http://www.evropskyspotrebitel.cz) a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló rendelet) szerinti kapcsolattartó pont.

8.6 Az Eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult árukat értékesíteni. A kereskedelmi ellenőrzést az illetékes kereskedelmi hatóság végzi saját hatáskörében. A személyes adatok védelmének felügyeletét a Személyes Adatvédelmi Hivatal gyakorolja. A Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság felügyeli többek között a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. sz. törvény betartását.

8.7 A Vevő ezúton vállalja a körülmények megváltozásának kockázatát a Polgári Törvénykönyv 1765. szakaszának (2) bekezdése értelmében.

9. ADATVÉDELEM
9.1 Az Eladó a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke szerinti, a Vevő személyes adatainak az adásvételi szerződés teljesítése, a jelen szerződés tárgyalásai és az Eladó közérdekű kötelezettségeinek teljesítése céljából történő kezelése tekintetében a Vevővel szemben fennálló tájékoztatási kötelezettségének külön dokumentummal tesz eleget.

10. KERESKEDELMI KOMMUNIKÁCIÓ KÜLDÉSE ÉS SÜTIK TÁROLÁSA
10.1 A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó termékeivel, szolgáltatásaival vagy üzletével kapcsolatos információkat küldjön a Vevő elektronikus címére, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó kereskedelmi közleményeket küldjön a Vevő elektronikus címére. Az Eladó a GDPR 13. cikke értelmében a Vevővel szemben fennálló tájékoztatási kötelezettségének a Vevő személyes adatainak a kereskedelmi kommunikáció küldése céljából történő feldolgozásával kapcsolatban külön dokumentummal tesz eleget.

10.2 A Vevő hozzájárul a cookie-k tárolásához a számítógépén. Abban az esetben, ha a weboldalon történő vásárlás és az eladónak az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségei teljesíthetők anélkül, hogy a vevő számítógépén sütiket tárolnának, a vevő bármikor visszavonhatja az előző mondat szerinti hozzájárulását.

11. BEADÁS
11.1 A Vevőnek a Vevő elektronikus címére lehet kézbesíteni.

11.2. Az értesítés akkor is kézbesítettnek minősül, ha a címzett az átvételt megtagadja, a tárolási időn belül nem veszik át, vagy kézbesíthetetlennek minősül.

11.3 A Felek a szokásos levelezést egymásnak elektronikus levélben is eljuttathatják a Vevő felhasználói fiókjában megadott vagy a Vevő által a megrendelésben megadott elektronikus levelezési címre, illetve az Eladó honlapján megadott címre.

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
12.1 Ha az adásvételi szerződés által létrehozott kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a cseh jog az irányadó. Az előző mondat szerinti jogválasztással a fogyasztónak minősülő vevő nem fosztja meg magát a jogrend azon rendelkezései által biztosított védelemtől, amelyektől szerződéses úton nem lehet eltérni, és amelyek a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (Róma I.) 6. cikke (1) bekezdésének rendelkezései szerint jogválasztás hiányában egyébként alkalmazandók lennének.

12.2 Ha az Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy eredménytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

12.3 Az Adásvételi szerződést, beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is, az Eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.

12.4 Az adásvételi szerződéstől való elállásra vonatkozó formanyomtatványminta az Általános Szerződési Feltételek mellékletét képezi.

12.5 Az Eladó elérhetőségei: info@ezshop.cz e-mail cím, +420 777 003 849 telefonszám.

Praha, 2020. november 23.

body_all_pages_end.html Zobrazuje se body_all_pages_end.html.